Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van MIJN CHIROPRACTOR. Wij verwerken uw persoonsgegevens en behandeldossier op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

U gaat met de opslag en verwerking van uw gegevens akkoord door uw zorg door MIJN CHIROPRACTOR te laten uitvoeren.

Verwerking van persoonsgegevens

  • Gegevens die een betrokkene zelf persoonlijk telefonisch, via email, of (digitale) formulieren heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens.

  • Gegevens die uitdrukkelijk met toestemming of op verzoek van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers.

Uw gegevens worden niet opgenomen of gedeeld in een nationaal electronisch cliënten/patiënten dossier.

Doeleinden verwerking

We gebruiken de opgeslagen data voor het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst, het bijwerken van uw behandeldossier, afsprakenbeheer en voor notaverwerking. We verzenden onze facturen, nieuwsbrief en relevante praktijkinformatie via e-mail.

Delen van (persoons)gegevens met derden

Uitsluitend op verzoek en in overleg met betrokkene deelt MIJN CHIROPRACTOR (persoons)gegevens met derden en uitsluitend in het kader van de behandeling zoals bij een verwijzing naar een andere zorgprofessional, tenzij hier een wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt.

Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht MIJN CHIROPRACTOR te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Marielle Maessen door een e-mailbericht te sturen naar info@mijnchiropractor.nl

MIJN CHIROPRACTOR neemt alle passende en wettelijk vereiste maatregelen om cliëntgegevens veilig te houden voor misbruik en onbevoegde inzage. Bij vragen, klachten of aanwijzingen van misbruik van uw gegevens, kunt u contact opnemen via info@mijnchiropractor.nl

Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

MIJN CHIROPRACTOR kan na bezwaar en of verwijdering mogelijk geen verantwoorde zorg meer bieden en behandelingen zullen worden gestaakt. De WGBO vereist een bewaartermijn van gegevens van 20 jaar, wij slaan uw gegevens na verwijdering op in een archief, onzichtbaar voor normaal gebruik.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 11 juli 2023.

Locatie

Praktijk Westerpark
Zaandijkstraat 13
1013 VM Amsterdam

Contact
De praktijk is maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 9 tot 18 uur. Behandeling uitsluitend op afspraak.
Meer informatie nodig? Neem telefonisch contact op of stuur ons een mail.